O nas

NAZWA: MIEJSKO-GMINNY KLUB SPORTOWY „SPARTAKUS AUREUS” DALESZYCE

SIEDZIBA: 26-021 DALESZYCE,  UL. CHOPINA 25

NR KRS: 0000013160

REGON: 292417162

NIP: 657-24-71-815

BANK: BS DALESZYCE-GÓRNO W DALESZYCACH

NR KONTA: 67 8485 0009 0009 32332 000 0001

WWW.SPARTAKUSDALESZYCE.PL

E-MAIL: SPARTAKUS.DALESZYCE@GMAIL.COM